Jak postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na Obloha.cz?

I sebekvalitnější výrobky se mohou pokazit, a pokud se to náhodou stane u zboží zakoupené u nás, rádi Vám pomůžeme.  Jetliže se závada vyskytne v zruční době, máte samozřejmě právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

1. Připravte si doklady

a to nákupní doklad (fakturu, paragon), dodací list, případně záruční list od výrobce.

2. Prostudujte si náš Reklamační řád

kde jsou uvedeny další, podrobnější informace.

3. Podívavejte se do seznamu autorizovaných servisů

jestli Vaše zboží neservisuje výrobce sám, případně prostřednicvím svých partnerů.  Zde pak jsou dvě možnosti:

Výrobce provádí servis sám, nebo prostřednictvím partnerů

v tomto případě se obraťte na příslušný servis, jelikož je to pro Vás jednodušší a hlavně rychlejší, než reklamovat přes nás.

Výrobce není v seznamu uveden 

v tomto případě pokračujte následujícm krokem:

4. Napište nám na reklamace@obloha.cz

v mailu prosím uveďte své jméno, případně název firmy, označení vadného zboží, datum nákupu, pokud možno sériové číslo výrobku, popis vady. Dále pak způsob řešení reklamace, pokud jej máte předem rozmyšlen. To se týká hlavně případu, kdy si budete přát vrátit peníze, jelikož v tomto může být průběh reklamačního řízení u výrobce rozličný

5. Dopravte zboží k nám na prodejnu v Praze 10

buď osobně, nebo zboží zašlete. Zásilka prosím viditelně označte “REKLAMACE” a k porouchanému zboží prosím přiložte kopii nákupního dokladu a dodacího listu, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, tel. číslo.).

6. Dále již pracujeme my

tak aby reklamace bylo ce nejlépe a nejrychleji vyřízena k Vaší plné spokojenosti.